Now showing items 1-1 of 1

    • Har Göteborgs industri någon framtid ? 

      Ohlsson, Olle; M Anderson, Arne (1998)
      Industrin delas in i skyddad, arbetsintensiv, kapitalintensiv, kunskapsintensiv och FoU- intensiv sektor. Utvecklingen av sektorerna på nationell nivå sedan 1970-talets början behandlas. Sektorernas andelar av sysselsättningen ...