Now showing items 1-1 of 1

    • Effekten av förvärv på aktieavkastningen hos de inblandade företagen 

      Jansson, Joakim; Laas, Alexander (2013-03-26)
      Företag som är involverade i ett förvärv har intentionerna att skapa ett högre värde i den egna verksamheten. Avkastningen vid tillkännagivandet av ett tänkt förvärv indikerar hur lönsamt marknaden tror förvärvet är. I ...