Now showing items 1-2 of 2

  • Att använda personbaserade inspelningar i interaktivt lärande 

   Abelin, Åsa; Behrns, Ingrid; von Feilitzen, Mattias; Laakso, Katja (PIL-enheten, 2013-04-26)
   Ny teknik har gjort det möjligt att utveckla nya undervisningsformer. Men detta leder också till att vi ställs inför nya frågor och utmaningar. Projektet Att använda personbaserade inspelningar i interaktivt lärande - ...
  • The challenge of communication during home mechanical ventilation 

   Laakso, Katja (2011)
   The overall aim of this thesis was to explore and describe experience of communication during home mechanical ventilation (HMV) in adults, thereby contributing to increased knowledge and awareness of issues related to ...