Now showing items 1-2 of 2

  • Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande 

   Kultti, Anne (2012-08-17)
   The aim of this research was to study the learning conditions in preschool that support young multilingual children’s language and communicative development, and their participation in activities. A sociocultural theoretical ...
  • Rapport av pilotstudien: Förskolan som resurs för barns välbefinnande och lärande 

   Kultti, Anne; Pramling Samuelsson, Ingrid; Harju-Luukkainen, Heidi (Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, 2016-04)
   I denna rapport redovisas en pilotstudie med syfte att undersöka förskolan som resurs för barns välbefinnande och lärande på kommunnivå inom Västra Götalandsregionen. I studien relateras barns välbefinnande och lärande ...