Now showing items 1-1 of 1

    • Att vara en god samhällsmedborgare - en fallstudie om CSR-implementering 

      Hylerstedt Blom, Christoffer; Kaage, Johan (2017-08-30)
      Vi upplever att social oro i samhället och människans negativa miljöpåverkan är några av vår tids största utmaningar. Företag bör således ta sitt ansvar gentemot samhället eftersom det är ohållbart att driva sin verksamhet ...