Now showing items 1-1 of 1

    • Sagan som pedagogiskt verktyg, - en studie i hur sagan kan användas i undervisningen 

      Haagen, Elisabet; Lindalen, Sara; Gemfeldt, Anna (Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, 2006)
      Abstrakt Titel: Sagan som pedagogiskt verktyg, - en studie i hur sagan kan användas i undervisningen Författare: Anna Gemfeldt, Elisabet Haagen och Sara Lindalen Typ av arbete: Examensarbete 10 poäng Handledare: Rune ...