Now showing items 1-1 of 1

    • Sju lärares inställning till läxor 

      Fabian, Malin (2020-02-25)
      I den här kvalitativa fallstudien får vi ta del av sju lärares resonemang kring läxor, deras inställning till dessa och vilket syfte deras läxor fyller. Utgångspunkten har varit följande frågeställningar: Vad är lärarens ...