Now showing items 1-1 of 1

    • Patienters upplevelser i samband med magnetkameraundersökning 

      Dabley, Patrice; Yuan, Jingying (2015-06-22)
      Bakgrund: Den högteknologiska miljön på en röntgenavdelning kan upplevas skrämmande för patienter särskilt i samband med magnetkamera (MR)-undersökning. En MR-kamera består av en tunnelformad kamera och ett undersökningsbord ...