Now showing items 1-1 of 1

    • Patientinformationens betydelse för återhämtningen vid hjärtkirurgi 

      Spjuth, Eva-Theres; Babaei, Soudabeh (2013-04-12)
      Inledning: Tidig utskrivning från sjukhuset efter hjärtkirurgi förutsätter att patienterna ska kunna hantera mycket av den postoperativa återhämtningen på egen hand. Det är därför viktigt att sjukvårdspersonalen i helhetssynen ...