Now showing items 1-1 of 1

    • Nationella provet i svenska i årskurs 9 ur ett andraspråksperspektiv 

      Jussila, Ulrika; Babaee, Farideh; Hassani, Azadeh (2007)
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Syfte: Tanken med vår uppsats är att ­ mot bakgrund av tidigare forskning om elever med annat modersmål ...