Now showing items 1-1 of 1

    • Riktade statsbidrag - Ansvarsfördelning mellan Skolverket och kommun 

      Hansson, Marcus; Aadan, Abdirizak (2020-02-06)
      Bakgrund och problem: Statens skolverk har på uppdrag av regeringen utformat, ett riktat statsbidrag för insatser som syftar till att minska barngruppernas storlek i förskolan som kommunala huvudmännen kan söka. Bidragen ...