Now showing items 21-40 of 67411

  • 143. Phosphate triesters with flame retardant properties 

   Sjögren, Bengt; Iregren, Anders; Järnberg, Jill (Gothenburg University, 2010-10)
   Summary Sjögren B, Iregren A, Järnberg J. The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals. 143. Phosphate triesters with flame retardant properties. Arbete och Hälsa 2010;44(6):1-220. This ...
  • 144. Endotoxins. 

   The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemical and the Dutch Expert Committe on Occupational Safety. (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2011)
   Endotoxins are components of the outer membrane of Gram-negative bacteria and are a biologically active component in most organic dusts. Occupational exposure occurs primarily in the agriculture industry and related ...
  • 145. Aluminium and aluminium 

   The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals and the Dutch Expert Committee on Occupational Safety. (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2011)
   Aluminium (Al) is silvery, light, malleable and ductile, and the most abundant metal in the earth’s crust. Al is used primarily for metallurgical purposes, especially to produce Al-based alloy castings and wrought Al. ...
  • 146. Polychlorinated biphenyls (PCBs) 

   Lindell, Birgitta; The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2012)
   Polychlorinated biphenyls (PCBs) are a class of 209 synthetic compounds (con-geners), in which 1–10 chlorine atoms are attached to biphenyl in different com-binations. PCBs are non-volatile, although low-chlorinated congeners ...
  • 147. Carbon monoxide 

   Stockman-Juvala, Helene; The Nordic Expert Group for Criteria Documentation; Arbetsmiljöverket (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2012)
   Carbon monoxide (CO) is an odourless and colourless gas produced by incomplete burning of carbon-based fuels. CO is also a constituent of tobacco smoke. Exposure to CO is common in many occupational areas, including ...
  • 148. Carbon nanotubes 

   Hedmer, Maria; Kåredal, Monica; Gustavsson, Per; Rissler, Jenny (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2013)
   Carbon nanotubes (CNTs) can be seen as graphene sheets rolled to form cylinders. CNTs may be categorised as single- (SWCNT) or multi-walled (MWCNT). Due to the small size, the number of particles as well as the surface ...
  • 148. Carbon nanotubes 

   Hedmer, Maria; Kåredal, Monica; Gustavsson, Per; Rissler, Jenny (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2013)
   Carbon nanotubes (CNTs) can be seen as graphene sheets rolled to form cylinders. CNTs may be categorised as single- (SWCNT) or multi-walled (MWCNT). Due to the small size, the number of particles as well as the surface ...
  • 149. Diesel Engine Exhaust 

   Taxell, Piia (Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet & Arbetsmiljöverket, 2016-06-08)
   Diesel engine exhaust is a complex mixture of gaseous and particulate compounds produced during the combustion of diesel fuels. The gas phase includes carbon dioxide, nitrogen oxides (NOX), carbon monoxide and small amounts ...
  • 14C-histamine studies in human pregnancy. 

   Lindberg, Sten (1963)
  • 15 år : några blad ur en rackarunges liv / 

   Nordström, Ester Blenda, (1921)
  • 15 år med nordiskt nätverk för aktionsforskning 

   Rönnerman, Karin; Moksnes Furu, Eli; Salo, Petri (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, 2018)
  • 15-minutersstaden i Göteborg. En studie av fotgängarens tillgänglighet och samvariationen med den byggda miljön och boendesegregation 

   Melén, Anton; Madsen, Victor (2023-06-27)
   I skenet av Covid-19 pandemin och ett ökat fokus på närområdets serviceutbud har begreppet 15-minutersstaden (FMC) tillämpats i flera städers urbana planering. FMC syftar till att öka tillgängligheten till grundläggande ...
  • 151. Occupational skin exposure to chemicals 

   Julander, Anneli; Boman, Anders; Johanson, Gunnar; Lidén, Carola (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2018-04-25)
   Hudexponering för kemikalier kan ske genom kontakt med luft, fasta material, vätskor, kontaminerade ytor eller genom avsiktlig applicering. Hudexponering kan orsaka upptag genom huden, hudsensibilisering och hudirritation, ...
  • Den 16 war iag och hälsa på dråningen. En diakron studie av pseudosamordning med förstaverbet vara i svenskan 

   Hjortstam, Klas (2020-09-03)
   I denna uppsats har användningen av pseudosamordning med förstaverbet vara kartlagts i ett material bestående av svenskt skriftspråk från tiden 1225 till 1950. Ett antal egenskaper har annoterats i förekomsterna och ...
  • 17 ja - om samkönade äktenskap i Göteborgs stift 

   Söderlund, Erica (2013-02-26)
   17 ja - om samkönade äktenskap i Göteborgs stift. Under åren 2009 och 2010 vigdes 20 samkönade par i Svenska kyrkan i Göteborgs stift. 14 av dessa tvingades ta annorlunda vägar än de skulle ha behövt. Några möttes av ett ...
  • 17. octobre 1961 Paris 

   Marhöfer, Elke (2013)
  • De 18 : historier / 

   Zetterström, Hasse, (1909)
  • 1800-talets avancerade tapetgrupper - en historisk undersökning om svenska tapetgrupper med en utgångspunkt i Disponentparken, Grängesberg 

   Östman, Lovisa (2022-08-15)
   The theme of this historical study is based on an enquiry from the Disponentparken located in Grängesberg. They wish to know more about historic carpet beddings that existed in the park around the late 19th century and ...
  • 1962 knutar 

   Albertsson, Klara (2017-07-31)
   Textilen har laddning och symbolvärde, den går att likna vid oss och har en naturlig närhet och relation till oss och våra kroppar. Hud möter textil mest hela tiden. Men också hur vi ser eller inte ser saker som finns ...