GUPEA är ett universitetsgemensamt system för e-publicering av t ex doktorsavhandlingar, forskningspublikationer och studentuppsatser.